De cursist staat centraal

 

 

Onze opleiding stelt de cursist centraal door het aanbieden van flexibele leertrajecten. Onze cursist is een volwassen lerende, die graag voldoende vrijheid (V) krijgt en daarbij eigen verantwoordelijkheden (V) kan opnemen. Ieder vertrekt hierin vanuit zijn eigen leer- en werkervaring. Wij spelen hierop in door onze manier van reflectief-ervaringsleren. We stimuleren ieders professionele (P) en persoonlijke (P) groei. Inspelen op flexibiliteit doen we ook door de mogelijkheden van gecombineerd onderwijs (waarin contactonderwijs wordt afgewisseld met afstandsonderwijs) steeds verder te exploreren. Onze opleiding richt zich finaal op de leerling in het secundair onderwijs. Daarom loopt de praktijkervaring van onze cursisten als een rode draad door onze opleiding. We bieden elke cursist vanaf de start van de opleiding een praktijkbegeleider aan, die de cursist begeleidt in zijn activiteiten in zijn stageschool of school waarin hij/zij tewerkgesteld is. We werken bewust met heterogene cursistengroepen omdat we ervan overtuigd zijn dat diversiteit ieders leren bevordert en een weerspiegeling vormt van de onderwijsrealiteit waarin de cursist terecht komt. Gelijkgericht (GG) kijken vanuit een diverse achtergrond naar een gemeenschappelijk doel is hierin onze betrachting. Bovenal streven we naar een memorabele ervaring voor iedere cursist!