We zijn gespecialiseerd in het aanbieden van trajecten op maat. We realiseren dit door het aanbieden van een uitgebalanceerde combinatie van afstandsonderwijs en contactonderwijs, dag- en avondtrajecten, de mogelijkheid tot vrijstellingen, verschillende leslocaties en verschillende trajectlengtes. 

We starten zowel in september als in januari met nieuwe trajecten. Als cursist kies je voor het traject dat het best bij je past. De begeleiding en de verhouding tussen contactonderwijs en afstandsonderwijs is afhankelijk van het gekozen traject. Op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of competenties (EVC) zijn vrijstellingen in elk traject mogelijk.

De opleiding is opgebouwd rond de integratie van drie leerlijnen namelijk leraarschap ondersteunen (= theorie), leraarschap experimenteren (=didactische oefeningen) en leraarschap ervaren (=de stage). Via vier treden ga je ‘stroomopwaarts’ met je competenties. Vakdidactiek komt aan bod in VDS (= vakdidactische studies).

Zowel de ondersteunende kennis, als het oefenen/experimenteren als de echte praktijk waarin je het onderwijs ervaart, komen vanaf het begin aan bod.

Je maakt deel uit van een vaste cursistengroep. Je leert met en van elkaar.

Een met het traject verbonden lectorenteam begeleidt jou en je groep intensief en professioneel.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de infobrochure die je via deze website kan downloaden.