1. Focus op de stage

De stage is een zeer belangrijk onderdeel van het leerproces in de lerarenopleiding. Daarom start de stage al vanaf het eerste semester. Je zoekt een stageschool (indien je nog niet lesgeeft) of je voert de stage voornamelijk uit in je eigen lesopdracht. Aangezien de stage voor onze opleiding een belangrijk focuspunt is, proberen we die praktijkervaring zo waardevol mogelijk te maken. Je krijgt daarom een praktijkbegeleider die je gedurende de  volledige stage begeleidt. Inhoudelijk laten we veel ruimte voor het samenstellen van een persoonlijk en leerrijk stagetraject met verschillende activiteiten ; zoals het observeren van lessen van ervaren leerkrachten, co-teaching, zelf lesgeven, maar ook deelnemen aan projectdagen in scholen, het maken van een leskoffer of het participeren in buddybegeleiding, …

2. Focus op Gecombineerd leren

Bij gecombineerd onderwijs worden contactonderwijs en afstandsonderwijs op een weldoordachte manier ingezet om onderwijscompetenties te bereiken. Afstandsonderwijs biedt een waaier aan mogelijkheden om een deel van de opleiding onafhankelijk van plaats en tijd aan te bieden. Dit maakt de moeilijke combinatie van werk- en privéleven met een opleiding draaglijker. Afstandsonderwijs wordt aangeboden en ondersteund via een elektronische leeromgeving. Het spreekt voor zich dat er gestreefd wordt naar optimale en individuele ondersteuning op maat van de cursist. Tijdens de contactmomenten ligt de nadruk op het aanbieden van onderwijs in groep, met maximaal respect voor ieders noden. Alle opleidingsonderdelen worden in gecombineerd onderwijs aangeboden met uitzondering van het opleidingsonderdeel leraarschap ervaren. Het aandeel afstandsonderwijs bedraagt minimum 25 % voor het c-learning traject en 100% voor de theoriecomponent van het e-learning traject. Op de momenten van afstandsonderwijs dien je uiteraard niet aanwezig te zijn op school. De opdracht die hieraan wordt gekoppeld voer je uit in eigen tijd.

3. Focus op begeleiding

Ook volwassenen kunnen soms nood hebben aan extra ondersteuning. Wij bieden ondersteuning aan op diverse vlakken: Nederlandse taalondersteuning, ICT-vaardigheden en leervaardigheden. Ook wanneer het gekozen traject, om welke reden dan ook, te zwaar blijkt te zijn, proberen we samen naar een oplossing te zoeken. Deze ondersteuning kan door de cursist zelf worden opgenomen, wanneer hij/zij zelf de nood ervan ervaart. Het kan echter ook door ons aangestuurd worden als bij de niveautesten of na verloop van tijd blijkt dat dit aanbevolen is.