Lesbevoegdheid

 

De lesbevoegdheid die je krijgt, hangt af van je voorafgaandelijke diploma of werkervaring. Jouw lesbevoegdheid kan je vinden op www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we wat extra informatie hierover verschaffen:

Het diploma bachelor verpleegkunde: http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/SOV_vakken.asp?mdiplomacode=67
Voor de vakken algemene verpleegkunde, medische wetenschappen, verzorgingstechnieken en verzorging heeft dit diploma de vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE), d.w.z. dat je  met dit diploma de best passende achtergrond hebt.

Het diploma Hoger Secundair Technisch Onderwijs (HSTO) Autotechnieken + 3 jaar nuttige ervaring:
http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/SOV_vakken.asp?mdiplomacode=2253
Voor de vakken autotechniek, mechanica en nijverheidstechnieken heeft de houder van dit diploma, die  daarenboven 3 jaar nuttige ervaring kan voorleggen, de vereiste bekwaamheidsbewijzen.

Het universitaire diploma Master Germaanse filologie (hoofdtaal Nederlands):
http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/SOV_vakken.asp?mdiplomacode=2452
Voor de vakken Nederlands en Nederlandse handelscorrespondentie heeft dit diploma de vereiste bekwaamheid. Voor het vak project algemene vorming geeft dit diploma voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen. De directeur kan dan bepalen of jouw profiel (diploma’s en werkervaring) voldoende is om dit vak te geven.