LIO (Leraar in opleiding)

 

Dit traject is bedoeld voor wie een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren op jaarbasis (= twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 12 uur onderwijsopdracht per lesweek) heeft maar nog niet over een pedagogisch diploma beschikt.

Met een onderwijsopdracht van meer dan 200 maar minder dan 500 uren op jaarbasis, kan je ook deelnemen aan het LIO-traject maar dien je een bijkomende stage van minimaal 20 lesuren te volbrengen.

Het LIO- traject bestaat in belangrijke mate uit afstandsonderwijs en in mindere mate uit contactonderwijs. Concreet wordt Leraarschap ondersteunen volledig in afstandsonderwijs aangeboden.

Er is wekelijks één contactmoment met een speciaal voor LIO's uitgewerkt programma en je brengt zowel stage als VDS tot een goed einde.  

Zelfstandigheid, discipline, beheersing van de Engelse taal en ICT-vaardigheden zijn zeer belangrijke voorwaarden.

 

In semester 2 van het schooljaar 2018-2019 start er geen LIO-traject.